Bi-Thech

Adattárház és adatpiac tervezés

Az adattárház az adat információvá alakulásának helye. A szervezet üzletvitelét segítő rendszerek csak tárolják az adatokat, nem képesek azokat

  • megfelelő formában,
  • megfelelő sebességgel,   
  • megfelelő helyekre,
  • megfelelő időben, időközökben

eljuttatni, mert nem ez a feladatuk.

Napjainkban az üzleti felhasználók információéhsége, szaktudása megköveteli, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik a stratégiai információk kiaknázásnak lehetőségét. Egy vezető ma már nem elégszik meg papírra nyomtatott listákkal, melyek a rendszerekből kinyerhetőek, hanem használni akar Scorecard, OLAP technológiákat, melyekhez csak egy különálló adattárház adhat alapot.

Említésre méltó az a tendencia, hogy a vezetők saját maguk is szeretnének ad-hoc lekérdezéseket, elemzéseket végrehajtani rövid idő alatt ahelyett, hogy erre várni kelljen informatikai tudás (eszközkezelés, adatok helye) szükségessége miatt.

Az adatok tárházában azonban integrálva megtalálható a szervezet minden fontos egységének adata, mely így egy közös platformon, egy közös pontban mindenki rendelkezésére áll. Csak így biztosítható az "egy igazság" a szervezetben.